V CVŽU izvajamo in omogočamo:

Naše delo

Vstop

Projektno delo

Pišite nam

Prijavnice

Aktualne novice

Izobraževanje

Nacionalni pojekti

Mednarodni projekti

Arhiv

Tematske delavnice, predavanja, študijske krožke, ...

Uporabo izobraževalnih gradiv

Osebno svetovanje

Brezplačno uporabo interneta

Informacije in pomoč za posameznike, skupine, društva, podjetja, šole, kmetije, …

Slovenski in EU razpisi

Mednarodni izobraževalno razvojni programi:

Leonardo da Vinci 

Mednarodne mladinske izmenjave

Energija in ekologija

Grundtving

Brezplačno energetsko svetovanje

Rešitve dilem investicij v URE in OVE

Praktični primeri iz prakse

spletni portal http://nep.vitra.si/

       Točke in aktivnosti