Projektno delo

PROJEKTNO DELO je osnovna oblika izvajanja našega poslanstva. Vanj so zajeti vsi elementi, ki omogočajo kvalitetno izvedbo animacije, stikov, obveščanja, delovnih skupin ter debatnih in študijskih krožkov. Izvajamo tudi srečanja domačinov in občinskih vodstev z uradnimi predstavniki, odgovornimi za razvoj podeželja. Trajnostni razvoj je za podeželje lepa priložnost - še posebno po vstopu v EU - katero lahko izkoristimo z znanjem tujih jezikov, kultur, postrežbe, komunikacije, …

 

Pred in po vstopu v EU je naša stalnica sodelovanje na nacionalnih projektih, regionalnih, lokalnih in mednarodnih projektih oz. programih, ki jih izvajamo skupaj z našimi evropskimi partnerji. V zadnjih letih smo najbolj aktivni na področjih:

programi MLADINA (YOUTH) (VITRA kot gostujoča ali pošiljajoča organizacija):

·  kratek študijski obisk

· seminar za partnerje

· mladinske izmenjave

programi PHARE

· Tacis,

· Partnership,

· Access,

· Small Project Program

program LEONARDO DA VINCI (VITRA kot pošiljajoča in gostujoča organizacija) - poklicno izobraževanje odraslih, tabori

mednarodni program za mlade - MEPI

program CULTURE 2000varovanja in ohranjanja kulturne naravne dediščine, tematski projekti s partnerji iz tujine na področju: varovanja okolja, okoljskega izobraževanja za mlade in odrasle, …

 

 

Naše delo

Vstop

Projektno delo

Pišite nam

Prijavnice

Aktualne novice

Izobraževanje

Nacionalni pojekti

Mednarodni projekti

Arhiv