Festival vseživljenjskega učenja 2018

Naše delo

Vstop

Projektno delo

Pišite nam

Prijavnice

Aktualne novice

Izobraževanje

Nacionalni pojekti

Mednarodni projekti

Arhiv

Vabljeni na brezplačne prireditve po vsej Sloveniji

 

11. maja 2018 so se zopet odprla vrata Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), ki je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji in poteka že 23 let. Projekt usklajuje ACS, izvaja ga v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. V TVU spodbujamo pomembnost učenja v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo - bodisi v vlogi izvajalcev prireditev, bodisi kot udeleženci - prispevamo k udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela'. Projekt sofinancira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.

 

Vabljeni na brezplačne prireditve, ki se od 11. maja do 30. junija 2018 odvijajo po celotni Sloveniji. Prireditve poiščete na http://tvu.acs.si/koledar/iskanje ali pa nas obiščite na našem naslovu Partizanska cesta 2A v Cerknici.

 

VITRA Cerknica sodeluje v TVU od samega začetka leta 1996. Začeli smo kot izvajalec aktivnosti, od leta 2000 smo tudi regionalni koordinator za občine Cerknica, Loška dolina, Bloke in Logatec. V letošnjem letu sodeluje pod našim okriljem čez 50 izvajalcev (vrtci, šole, društva, turistične kmetije, javni zavodi, knjižnice, …). Glavnina prireditev je vezana na tematiko evropskega leta kulturne dediščine. Pridite, saj so aktivnosti pripravljene za vas!

Utrinki leta 2015

Utrinki leta 2016