Festival vseživljenjskega učenja 2016

Naše delo

Vstop

Projektno delo

Pišite nam

Prijavnice

Aktualne novice

Izobraževanje

Nacionalni pojekti

Mednarodni projekti

Arhiv

S 13. majem 2016 so se zopet odprla vrata TVU (teden vseživljenjskega učenja) po celotni Sloveniji. Koordinatorji projekta smo pridno vpisovali vse prireditve. Letos je potekal festival učenja enaindvajsetič, in sicer med 13. majem in 30. junijem 2016, ko je bil najširši javnosti, pa tudi izbranim ciljnim skupinam, po vsej državi brezplačno na voljo na tisoče izobraževalnih, informativno-svetovalnih, kulturnih in drugih dogodkov. Vitra je v letošnji koledar TVU vpisala 58 podizvajalcev iz občine Cerknica, Bloke in Loška dolina. Skupaj smo oblikovali čez 95 prireditev. Na povabilo k sodelovanju so se odzvale osnovne šole, vrtci, knjižnice, kulturna, športna in turistična društva, okoljske organizacije, turistične kmetije, zavodi za ohranjaje kulturne in naravne dediščine, glasbene šole in pihalni orkestri, podjetja, območne obrtne zbornice, uradi za delo, regijski park, … Prav tako kot je pisana »druščina« izvajalcev, je bil bogat tudi mozaik prireditev. Ker smo tudi eko regija, je bilo veliko prireditev namenjenih varovanju okolja, tradiciji ter medgeneracijskemu sodelovanju.

Projekt sofinancira Ministrstvo RS za šolstvo in šport.

Utrinki prejšnjega leta 2015

 

 

 

 

 

 

Zaobljeni pravokotnik: Razstave unikatnih izdelkov
Zaobljeni pravokotnik: Samostojno in medgeneracijsko učenje
Zaobljeni pravokotnik: Učenje v naravi
Zaobljeni pravokotnik: Pisali smo z roko
Študijski krožki